مسجد‌های قدمگاه (تعداد 2)

مسجد امام حسین (ع) قدمگاه
مسجد امام حسین (ع) قدمگاه

بلوار امام خمینی روبرو گلزار شهدا

مسجد جامع پوست فروشان قدمگاه
مسجد جامع پوست فروشان قدمگاه

روستای پوست فروشان