مسجد‌های پل سفید (تعداد 3)

مسجد جامع پل سفید پل سفید
مسجد جامع پل سفید پل سفید

خیابان راه آهن مسجد جامع

مسجد جامع فلورد پل سفید
مسجد جامع فلورد پل سفید

روستای فلورد

مسجد باب الحوائج (ع) پل سفید
مسجد باب الحوائج (ع) پل سفید

روستای ازاندره رودبار