مسجد‌های نراق (تعداد 8)

مسجد موسی بن جعفر (ع) مخروبه نراق
مسجد موسی بن جعفر (ع) مخروبه نراق

نراق

مسجد صاحب الزمان (عج)/حاج صغری نراق
مسجد صاحب الزمان (عج)/حاج صغری نراق

محله بالا

مسجد صاحب الزمان (عج) نراق
مسجد صاحب الزمان (عج) نراق

نراق نو

مسجد حاج شیخ عباس نراق
مسجد حاج شیخ عباس نراق

نراق

مسجد جامع نراق نراق
مسجد جامع نراق نراق

نراق

مسجد بازار نراق
مسجد بازار نراق

نراق

مسجد امام حسن مجتبی (ع) نراق
مسجد امام حسن مجتبی (ع) نراق

محله پایین

مسجد صاحب الزمان(عج) نراق
مسجد صاحب الزمان(عج) نراق

شهر نراق- خیابان امام خمینی (ره)- کوچه ارشاد