مسجد‌های میاندوآب (تعداد 4)

مسجد قائم آل محمّد (عج) میاندوآب
مسجد قائم آل محمّد (عج) میاندوآب

خیابان شهداء روبروی دانشگاه علمی کاربردی

مسجد حضرت عباس (ع) میاندوآب
مسجد حضرت عباس (ع) میاندوآب

ابتدای خیابان صداوسیما

مسجد چهارده معصوم (ع) میاندوآب
مسجد چهارده معصوم (ع) میاندوآب

بخش مرحمت آباد روستای خزینه جدید

مسجد اعظم میاندوآب
مسجد اعظم میاندوآب

کوی دانش فرهنگیان انتهای خیابان استقلال