مسجد‌های مرند (تعداد 22)

مسجد جامع قراجه فیض ا...  مرند
مسجد جامع قراجه فیض ا... مرند

روستای قراجه فیض ا...

مسجد جامع اسداغی مرند
مسجد جامع اسداغی مرند

جاده بناب روستای اسداغی

مسجد جامع انامق مرند
مسجد جامع انامق مرند

کمربندی مرند به جلفا روستای انامق

مسجد جامع دیزج حسین بیگ مرند
مسجد جامع دیزج حسین بیگ مرند

جاده مرند بازرگان نرسیده به کشکسرای روستای دیزج حسین بیگ

مسجد جامع ملا یوسف مرند
مسجد جامع ملا یوسف مرند

روستای ملا یوسف

مسجد جامع مرند مرند
مسجد جامع مرند مرند

خیابان شهید رجایی (ایستگاه سابق ) ابتدای خیابان شهید رجایی

مسجد چهارده معصوم (ع) مرند
مسجد چهارده معصوم (ع) مرند

خیابان آزادی خیابان شهید منتظری راه اردک لو نرسیده به پل راه آهن

مسجد حضرت ابالفضل (ع) مرند
مسجد حضرت ابالفضل (ع) مرند

جاده مرند به جلفا روستای عریان تپه

مسجد حضرت علی اکبر (س) مرند
مسجد حضرت علی اکبر (س) مرند

خیابان شهید منتظری راه اردک لو نرسیده به راه آهن 12 متری قائم

مسجد رفیع آباد مرند
مسجد رفیع آباد مرند

خیابان طالقانی چهار راه و میدان رفیع آباد

مسجد صاحب الزمان (عج) مزرعه امام مرند
مسجد صاحب الزمان (عج) مزرعه امام مرند

روستای مزرعه امام محله پایین

مسجد یالدور مرند مرند
مسجد یالدور مرند مرند

خیابان شریعتی شرقی روبروی امام زاده سید ابراهیم (ع)

مسجد قنبر چشمه مرند
مسجد قنبر چشمه مرند

ابتدای خیابان شیخ رفیعیان

مسجد قیام مرند
مسجد قیام مرند

خیابان شریعتی غربی جنب چای کنار خیابان قیام

مسجد چهارده معصوم (ع) مرند
مسجد چهارده معصوم (ع) مرند

خیابان منتظری راه اردک لو نرسیده به راه آهن

مسجد المهدی (عج) مرند
مسجد المهدی (عج) مرند

خیابان امام تقاطع المهدی

مسجد امام جواد (ع) مرند
مسجد امام جواد (ع) مرند

خیابان شهید منتظری چای کنار راه اردکلو پایین تر از هنرستان فنی رفیعییان میدان گاز

مسجد امام حسین (ع) مرند
مسجد امام حسین (ع) مرند

روستای دولت آباد

مسجد امام حسین (ع) مرند
مسجد امام حسین (ع) مرند

خیابان پاسداران

مسجد امام حسین (ع) مرند
مسجد امام حسین (ع) مرند

فلکه دانشگاه آزاد اسلامی

مسجد امام خمینی (ره) مرند
مسجد امام خمینی (ره) مرند

خیابان امام خمینی ابتدای چهار راه هفت تیر

مسجد امام رضا (ع) مرند
مسجد امام رضا (ع) مرند

خیابان شهید کسایی