مسجد‌های ماکو (تعداد 4)

مسجد جامع عرفات ماکو
مسجد جامع عرفات ماکو

چالدران روستای عرفات

مسجد الزهراء (س) ماکو
مسجد الزهراء (س) ماکو

شهرک ولیعصر خیابان استادان

مسجد سیدالشهداء (ع) ماکو
مسجد سیدالشهداء (ع) ماکو

خیابان شهید زمانی انتهای کوچه آرمان 3

مسجد باب الحوائج ماکو
مسجد باب الحوائج ماکو

بخش دشتک روستای دلک وردی