مسجد‌های لامرد (تعداد 7)

مسجد علی بن ابیطالب (ع) لامرد
مسجد علی بن ابیطالب (ع) لامرد

کیلومتر 10 لامرد به مهر قلعه مظفر

مسجد بلال لامرد
مسجد بلال لامرد

کوچه اداره گاز

مسجد صاحب الزمان (عج) لامرد
مسجد صاحب الزمان (عج) لامرد

روستای کمالی خیابان صاحب الزمان

مسجد علی بن ابیطالب (ع) لامرد
مسجد علی بن ابیطالب (ع) لامرد

روستای سبخی

مسجد علی بن موسی الرضا (ع) لامرد
مسجد علی بن موسی الرضا (ع) لامرد

روستای دهنو

مسجد علی بن ابیطالب (ع) لامرد
مسجد علی بن ابیطالب (ع) لامرد

روستای خشت

مسجد امام حسین (ع) لامرد
مسجد امام حسین (ع) لامرد

بلوار غدیر محله چاه علی خیابان شهید بهمنی