مسجد‌های لالی (تعداد 20)

مسجد ولایت لالی
مسجد ولایت لالی

روستای میان رودان 1

مسجد نبی (ص) لالی
مسجد نبی (ص) لالی

روستای قربان آباد خیابان شهید خبیر حاجی پور

مسجد فاطمه الزهراء (س) لالی
مسجد فاطمه الزهراء (س) لالی

روستای تنبل

مسجد صاحب الزمان (عج) لالی
مسجد صاحب الزمان (عج) لالی

روستای ایرانشهر

مسجد صاحب الزمان (عج) لالی
مسجد صاحب الزمان (عج) لالی

روستای ابوذر

مسجد صاحب الزمان (عج) لالی
مسجد صاحب الزمان (عج) لالی

محله دروازه بلوار آیت ا... خامنه ای

مسجد سالارشهیدان (ع) لالی
مسجد سالارشهیدان (ع) لالی

روستای گچ کرسا

مسجد چهارده معصوم (ع) لالی
مسجد چهارده معصوم (ع) لالی

روستای قلعه میدان

مسجد جامع لالی لالی
مسجد جامع لالی لالی

بازار خیابان شهید باهنر

مسجد برکت لالی
مسجد برکت لالی

روستای میان رودان 2

مسجد امیرالمؤمنین (ع) لالی
مسجد امیرالمؤمنین (ع) لالی

روستای خواجه آباد

مسجد امام محمدتقی (ع) لالی
مسجد امام محمدتقی (ع) لالی

روستای محمودآباد

مسجد امام علی (ع) لالی
مسجد امام علی (ع) لالی

روستای دره بوری

مسجد امام رضا (ع) لالی
مسجد امام رضا (ع) لالی

شاه آباد روستای سادات

مسجد امام حسین (ع) لالی
مسجد امام حسین (ع) لالی

روستای ططرآباد

مسجد امام حسین (ع) لالی
مسجد امام حسین (ع) لالی

روستای بنه سرخی

مسجد امام حسین (ع) لالی
مسجد امام حسین (ع) لالی

محله خراسانیها خیابان میرزاکوچک خان جنگلی

مسجد امام حسین (ع) لالی
مسجد امام حسین (ع) لالی

روستای تراز

مسجد امام حسن (ع) لالی
مسجد امام حسن (ع) لالی

روستای پلی

مسجد امام جعفرصادق (ع) لالی
مسجد امام جعفرصادق (ع) لالی

روستای جمال آباد