مسجد‌های خلخال (تعداد 11)

مسجد علیاء خلخال
مسجد علیاء خلخال

روستای خمس

مسجد امیرالمؤمنین (ع) خلخال
مسجد امیرالمؤمنین (ع) خلخال

روستای جعفرآباد

مسجد مهدیه خلخال
مسجد مهدیه خلخال

خیابان هشتم شهریور خیابان مهدیه

مسجد محمد رسول ا... (ص) خلخال
مسجد محمد رسول ا... (ص) خلخال

خیابان شهید چمران جاده اردبیل

مسجد علی بن ابیطالب (ع) خلخال
مسجد علی بن ابیطالب (ع) خلخال

جاده خلخال اردبیل روستای علی آباد

مسجد عباسیه خلخال
مسجد عباسیه خلخال

روستای اندبیل

مسجد حضرت ابالفضل (ع) خلخال
مسجد حضرت ابالفضل (ع) خلخال

شهرک آیت ا... کاشانی

مسجد جامع لرد خلخال
مسجد جامع لرد خلخال

روستای لرد

مسجد جامع گورانسراب خلخال
مسجد جامع گورانسراب خلخال

روستای گورانسراب

مسجد جامع گورانداب خلخال
مسجد جامع گورانداب خلخال

روستای گورانداب

مسجد جامع اندبیل خلخال
مسجد جامع اندبیل خلخال

اندبیل