مسجد‌های کنگ (تعداد 2)

مسجد سید محمد عالم کنگ
مسجد سید محمد عالم کنگ

خیابان امام خمینی

مسجد امام سجاد (ع) کنگ
مسجد امام سجاد (ع) کنگ

محله ابوذر