مسجد‌های کامیاران (تعداد 4)

مسجد حمزه سیدالشهداء (س) کامیاران
مسجد حمزه سیدالشهداء (س) کامیاران

خیابان شهید بهشتی کوچه حمزه جنب پارک لاله

مسجد حضرت علی (ع) کامیاران
مسجد حضرت علی (ع) کامیاران

شهرک بعثت فاز اول خیابان معلم جنب اداره تامین اجتماعی

مسجد امام خمینی(ره) کامیاران
مسجد امام خمینی(ره) کامیاران

خیابان سعید آزادی کوچه باجلانی بعد از بنگاه سورسوری

مسجد امام حسین (ع) کامیاران
مسجد امام حسین (ع) کامیاران

خیابان سعید آزادی بعد از اداره مخابرات