مسجد‌های کلیبر (تعداد 3)

مسجد جامع کلیبر کلیبر
مسجد جامع کلیبر کلیبر

راسته بازار

مسجد حضرت ولیعصر (عج) کلیبر
مسجد حضرت ولیعصر (عج) کلیبر

خیابان ساحل

مسجد صاحب الزمان (عج) کلیبر
مسجد صاحب الزمان (عج) کلیبر

خیابان فرمانداری شهرک دانش