مسجد‌های جاجرم (تعداد 4)

مسجد صاحب الزمان(عج) جاجرم
مسجد صاحب الزمان(عج) جاجرم

خیابان شهید رجایی - 100 متر پایین تر از میدان امام خمینی

مسجد صاحب الزمان (عج) جاجرم
مسجد صاحب الزمان (عج) جاجرم

خیابان شهید رجایی 100 متر پایین تر از میدان امام خمینی

مسجد امام باقر (ع) جاجرم
مسجد امام باقر (ع) جاجرم

شهرک اندیشه سایت مسکن مهر

مسجد آیت ا... جاجرم
مسجد آیت ا... جاجرم

جاجرم