مسجد حاج ملا اسماعیل مجتهد استرآبادی گرگان

آدرس: کوی درب نو

نظرات

اطهر: با سلام امسال (۱۴۰۱) ماه مبارک رمضان برنامه جلسه قرائت قرآن و مراسم شب های احیاء رو در مسجد حاج ملا اسماعیل (گرگان، کوی دربنو) بودیم... یه صفای دیگه ایی داشت، سادگی و معنویت در جای جای آن موج میزد، میراث گرانبهائیست، خداوند از همگی قبول کند. تشکر ویژه از بانیان آن، مخصوصا مرحوم حضرت آیت الله سپهراسترآبادی ره