مسجد‌های فریمان (تعداد 12)

مسجد چهارده معصوم (ع) فریمان
مسجد چهارده معصوم (ع) فریمان

بلوار امام رضا (ع) غربی

مسجد جامع کته شمشیر سفلی فریمان
مسجد جامع کته شمشیر سفلی فریمان

روستای کته شمشیر سفلی

مسجد جامع فریمان فریمان
مسجد جامع فریمان فریمان

خیابان امام موسی صدر بعد از چهار راه اول

مسجد امام علی (ع) فریمان
مسجد امام علی (ع) فریمان

خیابان رازی مقابل رازی 6

مسجد امام رضا (ع) فریمان
مسجد امام رضا (ع) فریمان

ابتدای بلوار امام رضا شرقی

مسجد امام خمینی (ره) فریمان
مسجد امام خمینی (ره) فریمان

روستای میاندهی رخ

مسجد اعتباری فریمان
مسجد اعتباری فریمان

خیابان شهید بهشتی

مسجد جامع فریمان
مسجد جامع فریمان

خراسان رضوی - فریمان - روستای کته شمشیر سفلی

مسجد جامع فریمان
مسجد جامع فریمان

فریمان -شهر سفیدسنگ -خ شهید مطهری

مسجد امام علی(ع) فریمان
مسجد امام علی(ع) فریمان

شهرستان فریمان- شهر قلندرآباد-خیابان امام خمینی1- کد پستی:209160034

مسجد امام حسین(ع) فریمان
مسجد امام حسین(ع) فریمان

شهرستان فریمان- شهر فرهادگرد -محله اقبالیه

مسجد امام علی(ع) فریمان
مسجد امام علی(ع) فریمان

فریمان - رازی۶