مسجد‌های رویان (تعداد 2)

مسجد جامع المهدی (عج) رویان
مسجد جامع المهدی (عج) رویان

جاده آپ پری روستای کاسگرمحله

مسجد ابالفضل (ع) رویان
مسجد ابالفضل (ع) رویان

جاده تاشکو