مسجد‌های دلوار (تعداد 7)

مسجد بلال حبشی دلوار
مسجد بلال حبشی دلوار

بخش ساحلی دلوار روستای بوجیکدان

حسینیه حضرت رقیه(س) دلوار
حسینیه حضرت رقیه(س) دلوار

خیابان نامور

مسجد امام جعفر صادق(ع) دلوار
مسجد امام جعفر صادق(ع) دلوار

خیابان نامور-کوچه رستمی

مسجد امام حسین(ع) دلوار
مسجد امام حسین(ع) دلوار

دلوار

مسجد جامع دلوار
مسجد جامع دلوار

دلوار

مسجد دلوار دلوار
مسجد دلوار دلوار

روستای محمد عامری

مسجد ابالفضل (ع) دلوار
مسجد ابالفضل (ع) دلوار

روستای پهلوانکشی