مسجد مسجد صاحب الزمان دهلران

آدرس: دهلران

نظرات

محمد: سلام خدا لعنت کنه بانیان وضع فعلی مسجد صاحب الزمان،این مسجد زمانی انسان تربیت میکرد ولی آدم بی‌شعور دینی این تداوم کار اللهی رو با خاک یکسان کردن