مسجد‌های دالاهو (تعداد 7)

مسجد قمربنی هاشم (ع) دالاهو
مسجد قمربنی هاشم (ع) دالاهو

روستای سرچقا

مسجد فاطمه زهراء (س) دالاهو
مسجد فاطمه زهراء (س) دالاهو

دهستان بان زرده روستای گوشکری

مسجد صلاح الدین ایوبی دالاهو
مسجد صلاح الدین ایوبی دالاهو

دهستان بان زرده روستای گوشکری

مسجد سیدالشهداء (ع) دالاهو
مسجد سیدالشهداء (ع) دالاهو

روستای گاوسور

مسجد امیرالمؤمنین (ع) دالاهو
مسجد امیرالمؤمنین (ع) دالاهو

روستای گاودانه خور

مسجد امیرالمؤمنین (ع) دالاهو
مسجد امیرالمؤمنین (ع) دالاهو

روستای سلیمان آباد

مسجد امام حسین (ع) دالاهو
مسجد امام حسین (ع) دالاهو

روستای خسروآباد