مسجد‌های چابکسر (تعداد 1)

مسجد جامع پیامبر اعظم (ص) چابکسر
مسجد جامع پیامبر اعظم (ص) چابکسر

خیابان امام خمینی خیابان شهدا کوچه مسجد