مسجد‌های بافت (تعداد 27)

مسجد ولیعصر (عج) بافت
مسجد ولیعصر (عج) بافت

محور بافت به کرمان

نامشخص مؤسسه خدماتی نیبید بافت
نامشخص مؤسسه خدماتی نیبید بافت

کیلومتر85 محور کرمان به زاهدان مؤسسه خدماتی نیبید

نامشخص مجتمع مرتضی خواجه بافقی بافت
نامشخص مجتمع مرتضی خواجه بافقی بافت

کیلومتر7 محور جاده قدیم ماهان بم مجتمع مرتضی خواجه بافقی

نامشخص مجتمع غلامعلی زیدآبادی بافت
نامشخص مجتمع غلامعلی زیدآبادی بافت

کیلومتر15 محور سیرجان به کرمانی مجتمع غلامعلی زیدآبادی

نامشخص مجتمع سیدحسین حسینی بافت
نامشخص مجتمع سیدحسین حسینی بافت

کیلومتر7 محور شهربابک به هرات مجتمع سیدحسین حسینی

نامشخص مجتمع دادعباس اخلاقی بافت
نامشخص مجتمع دادعباس اخلاقی بافت

کیلومتر44 محور اسلام آباد به زهکلوت مجتمع دادعباس اخلاقی

نامشخص مجتمع حسین سعیدی بافت
نامشخص مجتمع حسین سعیدی بافت

کیلومتر75 محور شهداد به نهبندان مجتمع حسین سعیدی

نامشخص مجتمع جیرفت بافت
نامشخص مجتمع جیرفت بافت

کیلومتر6 محور جیرفت به کرمان مجتمع جیرفت

نامشخص جهاد نصر بافت
نامشخص جهاد نصر بافت

کیلومتر27 محور کنارگذر غربی سمت راست مجتمع جهاد نصر

نامشخص  امام علی (ع) بافت
نامشخص امام علی (ع) بافت

کیلومتر 36 محور جیرفت به کرمان مجتمع خدماتی رفاهی امام علی (ع)

نامشخص امام رضا (ع) بافت
نامشخص امام رضا (ع) بافت

کمربندی شهر راور مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع)

نامشخص ابالفضل (ع) بافت
نامشخص ابالفضل (ع) بافت

کیلومتر 20 محور زرند به راور

مسجد صاحب الزمان (عج) بافت
مسجد صاحب الزمان (عج) بافت

محوربافت به دولت آباد

مسجد صاحب الزمان (عج) بافت
مسجد صاحب الزمان (عج) بافت

محور بافت به کیسکان

مسجد صاحب الزمان (عج) بافت
مسجد صاحب الزمان (عج) بافت

محور بافت به کرمان

مسجد صاحب الزمان (عج) بافت
مسجد صاحب الزمان (عج) بافت

روستای پیر گوشک

مسجد صاحب الزمان (عج) بافت
مسجد صاحب الزمان (عج) بافت

روستای گوشک

مسجد صاحب الزمان (عج) بافت
مسجد صاحب الزمان (عج) بافت

گوغر روستای منوییه

مسجد و امام زاده پیرغیب بافت
مسجد و امام زاده پیرغیب بافت

محور بافت به ارزوئیه

مسجد امام حسین (ع) بافت
مسجد امام حسین (ع) بافت

کیسکان روستای میانروداب

مسجد الرسول (ص) بافت
مسجد الرسول (ص) بافت

محور بافت به جیرفت

مسجد ابالفضل (ع) بافت
مسجد ابالفضل (ع) بافت

محور بافت به سیرجان

مسجد ابالفضل (ع) بافت
مسجد ابالفضل (ع) بافت

محور بافت به ارزوئیه

مسجد ابالفضل (ع) بافت
مسجد ابالفضل (ع) بافت

محور بافت به جیرفت

مسجد ابالفضل (ع) بافت
مسجد ابالفضل (ع) بافت

محور بافت به رابر

مسجد ابالفضل (ع) بافت
مسجد ابالفضل (ع) بافت

کیلومتر 1 محور بافت به مدروان

مسجد الرسول(ص) بافت
مسجد الرسول(ص) بافت

بزنجان - محله یعقوبیه