مسجد‌های بابلسر (تعداد 4)

مسجد ولیعصر(عج) بابلسر
مسجد ولیعصر(عج) بابلسر

بابلسر- روستای دارابدین

مسجد جامع صاحب الزمان (عج) بابلسر
مسجد جامع صاحب الزمان (عج) بابلسر

روستای عزیزک درزیکلا مسجدجامع

امام زده سید احمد بابلسر
امام زده سید احمد بابلسر

بابلسر - روستای سادات محله رودبست

مسجد مسجد ولی عصر(عج) بابلسر
مسجد مسجد ولی عصر(عج) بابلسر

خیابان امام خمینی