مسجد امام علی (ع) اهواز

آدرس: محله زیتون کارمندی

نظرات

گمنام: این مسجد از بهترین مساجد شهر اهواز میباشد. و فعال ترین مسجد ناحیه 2 است.