مسجد امام علی (ع) اهواز

آدرس: کوی فرهنگیان

نظرات

رضا: مسجد خیلی خوب هست اما در منطقه محروم هست